Գրականություն

 1. Կարդում ենք տեքստը և կետադրում:
  • Ձմեռն իր հետ բերեց ինձ համար երեք կախարդական երազանքներ: Առաջին երազանքս գուցե անհնարին է: Այն է որ մեծ աշխարհը ձյան մաքրությունն ունենա մարդիկ ջերմացնեն միմյանց խնդիրները չլուծեն ստով մութ ու դաժան ճանապարհներով: Երկրորդ երազանքս ավելի գեղեցիկ է: Ուզում եմ որ վերանա աշխարհի ցավ ու տանջանք բերող ամեն հիվանդություն դիմակներն այլևս չքողարկեն մարդկային սիրուն ժպիտները, ոչ մի պատճառ էլ չհեռացնի սրտերը: Երրորդ երազանքը ես արդեն հազար անգամ պահել եմ` բայց նորից կպահեմ: Այս երազանքը իմ կյանքի օրերին եմ ես նվիրում: Թող լուսավոր լինեն ապրածս օրերը, թող լի լինեն ընկերներիս աշխարհը պարուրող ջերմությամբ: Ընկերն է այն էակը որ դժվար պահին միշտ կհասնի քեզ կօգնի: Այսքանն եմ ուզում:
 2. Տեքստից հանում ենք գոյականները, ածականները, թվականները, դերանունները և հերթով բնութագրում, օրինակ՝
  • սարին-գոյական՝ հասարակ, իրանիշ, անշունչ, նյութական, եզակի թիվ, տրական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ
  • գեղեցկագույն-ածական՝ որակական, գերադրական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր
  • քսանական-թվական՝ բաշխական, կազմությամբ՝ ածանցավոր
  • իրեն-դերանուն՝ անձնական, երրորդ շարքի, եզակի թիվ, հայցական հոլով

ԴԵՐԱՆՈՒՆ

իր-անձնական, երրորդ շարք, եզակի թիվ, սեռական հոլով

միմյանց-փոխադարձ, շարք չունի, թիվ չունի, չունի հոլով

ամեն-որոշյալ, շարք չունի, թիվ չունի, ուղղական

ոչ մի-ժխտական, չունի, թիվ չունի, չունի հոլով

ես-անձնական, առաջին շարք, եզակի թիվ, ուղղական

այս-ցուցական, առաջին շարք, թիվ չունի, չունի հոլով

իմ-անձնական, առաջին շարք, եզակի թիվ, սեռական

որ-հարաբերական, շարք չունի, թիվ չունի, ուղղական

քեզ-անձնական, երկրորդ շարք, եզակի թիվ, հայցական

այսքան-ցուցական, առաջին շարք, թիվ չունի, ուղղական

ԳՈՅԱԿԱՆ

երազանքներ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում

երազանքս-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

աշխարհը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, արտաքին հոլովման, որոշյալ առում և պարզ

ձյան-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ա ներքին հոլովման, անորոշ առում, պարզ

մարդիկ-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ու արտաքին հոլովման, անորոշ առում

խնդիրները-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առումг

ճանապարհներով-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, գործիական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, առում չունի

աշխարհի-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, առում չունի, պարզ

ցավ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլով, անորոշ առում, պարզ

տանջանք-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում

հիվանդություն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ա ներքին հոլովման, անորոշ առում, ածանցավոր

դիմակներն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

ժպիտները-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

պատճառ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում

սրտերը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

երազանքը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

կյանքի-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, առում չունի, պարզ

օրերին-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, տրական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում, պարզ

օրերը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

ընկերներիս-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, սեռական հոլով, -ոջ արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

աշխարհը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

ընկերն-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոջ արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

պահին-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, տրական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

ԱԾԱԿԱՆ

անհնարին-որակական, դրական, ածանցավոր

մեծ-որակական, դրական, պարզ

մութ-որակական, դրական, պարզ

դաժան-որակական, դրական, պարզ

ավելի գեղեցիկ-որակական, բաղդատական, պարզ

մարդկային-հարաբերական, աստիճան չունի, ածանցավոր

սիրուն-որակական, դրական, պարզ

նորից-որակական, աստիճան չունի, պարզ

ապրածս-որակական, աստիճան չունի, պարզ

լի-որակական, դրական, պարզ

դժվար-որակական, դրական, պարզ

միշտ-որակական, աստիճան չունի, պարզ

ԹՎԱԿԱՆ

առաջին-դասական

երկրորդ-դասական, ածանցավոր

երրորդ-դասական, ածանցավոր

հազար-ածանցավոր, պարզ

երեք-քանակական, ածանցավոր

 1. Բլոգում առանձին վերնագրի տակ, առանձին նյութով գրում ենք «Իմ չորս ամիսը գրականության աշխարհում» թեմայով աշխատանք ու հղումը տեղադրում այստեղ՝ ներքևում: Վերնագրի տակ կարող ես գրել այս ամիսներին քեզ համար սիրելի դարձած ստեղծագործությունների մասին, գրել, թե որ ստեղծագործություններն ու ինչով են տպավորել, ինչն էր ամենահետաքրքիրը ուսումնասիրել, ինչ կցանկանաս հետո ուսումնասիրել և այլն:

Իմ չորս ամիսը գրականության աշխարհում

Երբ ես 6-րդ դասարան էի ես չէի պատկերացնում, որ այսքան հետաքրքիր կլինի գրականությունը: Այս չորս ամիսների ընթացքում ես իմ ուսուցչուհու շնորհիվ սովորեցի շատ բաներ: Կարդացինք հետաքրքիր ստեղծագործություններ: Ունեցանք շատ հետաքրքիր դասեր և նախագծեր: Տնայինները շատ հետաքրքիր և հեշտ էին լինում: Դասի ժամանակ քննարկում էինք տնայինները: Մեր ուսուցչուհին շատ պարզ էր բացատրում ամեն ինչը: Եթե չէինք հասկանում նա մեզ նորից էր բացատրում, չնայած ուսուցչուհին այնքան պարզ էր բացատրում, որ դասարանում բոլորը հասկանում էին: Ես այնքան ուրախ եմ, որ ընկեր Մերիի նման գրականության ուսուցչուհի ունեմ: Անանորին նա մեզ շատ հետաքրքիր նախագծեր է տալիս որ կատարենք: Հետո Ամանորից հետո երբ արձակուրդները վերջանում են մենք դասարանում քննարկում ենք թե ինչ նվերներ ենք ստացել, թե ինչպես ենք նշել և թե ուր ենք գնացել: Մի խոսքով ես այս ամիսների ընթացքում հասկացա, որ գրականությունից լավ և հետաքրքիր արառկա չկա, և ընկեր Մերիի նման պարզ բացատրող և գեղեցիկ ուսուցչուհի չկա:

Ավարտին կհասցնես աշխատանքդ:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s